Dydaktyka

Uzasadnianie decyzji administracyjnych - szkolenie

Jestem adiunktem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Opiekuję się także Kołem Naukowym Teorii i Filozofii Prawa EWSPA. Prowadzę zajęcia ze wstępu do prawoznawstwa, metodologii nauk prawnych, a ze względu na doświadczenie zawodowe – z prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Prowadzę także seminarium magisterskie, pomagając studentom przygotowywać prace i rozwijać się w zakresie wybranych przez nich obszarów prawa oraz ucząc warsztatu pisania prac prawniczych.

Skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe