Iwona Rzucidło

Opinie i rekomendacje

Opinie
i rekomendacje

Nie ma większej satysfakcji z pracy, niż zadowolenie Klienta.
Zachęcam do lektury opinii i rekomendacji.

Mirosław KopiczkoMirosław Kopiczko
15:07 03 Mar 22
Po pierwszym spotkaniu Pani Iwona sprawnie rozpoczęła działania mające na celu zablokowanie niekorzystnych działań drugiej strony, przez co zyskaliśmy czas na podjęcie konkretnych kroków ku wygranej. Dzięki temu wszystko się ułożyło - zasługa jej opanowania i doświadczenia. Bardzo serdecznie polecam
Daniel StaniakDaniel Staniak
12:23 23 Feb 22
Pomoc i zaangażowanie jakie dostałem w tej kancelarii było naprawdę wielkie. Z każdym dniem wiedziałem, że trafiłem w dobre ręce i mogę zaufać doświadczeniu Pani Mecenas. Sprawa zakończyła się dla mnie pozytywnie.
Krystian MatwiejczukKrystian Matwiejczuk
02:55 17 Feb 22
Trafiłem z polecenia do kancelarii. Szybko okazało się, że wszystko co słyszałem było prawdą. Na spotkaniu wprowadzającym wiedziałem, że mam do czynienia z osobą mocno stąpającą po ziemi, a praca jaką wykonała to naprawdę mistrzostwo. Zdecydowane, profesjonalne decyzje. Pani Mecenas zadbała o moje sprawy, za co bardzo dziękuję i oczywiście będę każdemu polecał kancelarię. Pozdrawiam
Karolina KudłoKarolina Kudło
19:22 03 Feb 22
Kancelarię polecam! Pani Iwona jest bardzo ciepłą oraz empatyczną osobą, co przekłada się na profesjonalizm, jakość świadczonych usług i ogromne zaangażowanie w sprawę. Kwestie prawne przedstawia w sposób zrozumiały, a sprawy prowadzi przejrzyście z uwzględnieniem wszystkich ważnych aspektów. Kontakt mailowy i telefoniczny rewelacyjny! Jak bym była znowu w potrzebie na pewno znów skorzystam z Pani Iwony usług.
Martyna ŁobińskaMartyna Łobińska
07:18 21 Jan 22
Dołączamy do grona kolejnych bardzo zadowolonych klientów Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Rzucidło. Kancelaria godna polecenia w każdym calu. Podejście do sprawy, zaangażowanie i potęga wiedzy jaką Pani Iwona posiada sprawia, że już od samego początku od pierwszego spotkania każdy klient może być spokojny o ciąg dalszy swojej sprawy. Pani Iwona potrafi jasno i cierpliwie wszystko wyjaśnić podczas rozmów i spotkań co owocuje w dalszej wspólnej współpracy. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu pierwszy sukces osiągnięty co dobrze służy. Każdemu z czystym sumieniem i spokojem i jeszcze większym zaufaniem polecam kancelarię oraz współpracę z Panią Iwoną Rzucidło!
js_loader
Iwona Rzucidło - Opinie i rekomendacje

„Wieńczące wysiłki badawcze Autorki opracowanie dostarcza odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, a co więcej – porządkuje przedmiot badań i ukazuje istotę, złożoność i rozmaite niuanse zjawiska sporządzenia uzasadnienia sądowej decyzji stosowania prawa. Jego atrakcyjność dla czytelnika zwiększa skonfrontowanie przez Autorkę podejścia teoretycznego ze stanowiskiem judykatury (orzecznictwa sądowego). […]
Mocną stroną publikacji jest jej związek z praktyką, w tym ukazanie różnych aspektów uzasadnienia jako elementu orzeczenia sądowego. Monografia […] powinna zatem stanowić cenne źródło wiedzy dla każdego, kto zajmuje się zagadnieniami sądowego stosowania prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – tak od strony teoretycznej, jak i czysto praktycznej. […]
[M]uszę – po pierwsze – podkreślić wzorową metodologię wywodów. Wszystko ma w nich swoje właściwe miejsce, porządek i cel. Logika rozumowania Autorki wsparta została jednak także umiejętnością uchwycenia tego, co osobliwe i istotne dla rezultatu przeprowadzonych badań. W pracy możemy doszukać się wielu wątków oryginalnych, przedstawiających problem w nowym świetle.”

prof. dr. hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki), sędzia NSA w stanie spoczynku

z recenzji monografii

„Autorka […] swobodnie i kompetentnie porusza się między różnymi dziedzinami prawa i strukturami sądownictwa w interesującym ją zakresie (tj. uzasadnień sądowych). W ten sposób mamy przed sobą oryginalną monografię, która wprost dotyczy ważnych (a czasem wręcz kluczowych) problemów i dylematów polskiego prawa, rozważanych na szerszym teoretycznym tle (nie zabrakło w pracy także kilku wątków prawnoporównawczych). Łącznie wszystko to powoduje, że opracowanie […] bezwzględnie powinno zostać opublikowane jako dzieło pionierskie, oryginalne, a w pewnych kwestiach wręcz przełomowe i wyznaczające nowe horyzonty badawcze.”

dr. hab. Mateusz Stępień, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

z recenzji monografii

„Autorka sprawnie łączy język potoczny z naukowym, przedmiotowy z podmiotowym, nie nadużywając niezbędnego przecież w takich razach, ale narzucającego pewną sztuczność, metajęzyka. No i zajmująco pisze o języku jako takim. Uderza bogactwo odwołań do literatury, w tym – co trzeba podkreślić, bo to nie tylko ubarwia tło, ale potęguje wartość poznawczą – do literatury obcej. Dzięki tym odwołaniom mamy okazję przyjrzeć się doświadczeniom innych systemów i kultur prawnych, kusząc się – wraz z Autorką – o wnioski prawnoporównawcze. Imponujący jest także materiał empiryczny, reprezentujący wszystkie uprawiane w Polsce procedury, rzetelnie zbadany i usystematyzowany, czasem nawet przytłaczający swą szczegółowością. Mówiąc najkrócej jak to możliwe; bolesna, zionąca, doskwierająca praktyce sądowej luka naukowa została wypełniona. Autorce chwała, sędziom lektura.”

Jacek Gudowski, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

z Przedmowy do monografii „Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa”

„Uczestnictwo w szkoleniu na temat uzasadnień orzeczeń sądowych prowadzonym przez dr Iwonę Rzucidło to jedna z najciekawszych przygód intelektualnych w moim życiu zawodowym. Warsztaty prowadzone przez Panią dr Iwonę Rzucidło nakierowały mnie na refleksję nad tym, do kogo w istocie wypowiedź sądu zawarta w uzasadnieniu orzeczenia jest adresowana. Pani dr Iwona Rzucidło jest prawdziwym pasjonatem zagadnień związanych z problematyką uzasadnień. Ta pasja i entuzjazm udziela się uczestnikom szkoleń. Ogromna przyjemność.”

Weronika Klawonn

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, XVII Wydział Własności Intelektualnej

„Pani Iwona Rzucidło, doktor nauk prawnych – Radca prawny, w latach 2020 i 2021 prowadziła moją sprawę dot umowy o kredyt denominowany we frankach szwajcarskich. Jako pełnomocnik na bieżąco informowała mnie o podejmowanych działaniach wraz wyjaśnieniem zasadności podejmowanych kroków. Bezpośrednio przed moim osobistym udziałem w rozprawie udzieliła wyczerpujących wskazówek i koniecznych informacji co do meritum przyjętej linii argumentacji. W trakcie odbywającej się przed sądem rozprawy, argumentacja i wypowiedzi Pani mecenas Iwony Rzucidło miały charakter rzeczowy i dowodziły bardzo dobrego przygotowania do rozprawy oraz znajomości zagadnienia.”

Przemysław D.

„W maju 2021 r. uczestniczyłem w dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez Panią dr Iwonę Rzucidło, które poswięcone było problematyce sporządzania uzasadnień decyzji administracyjnych. W związku z powyższym chciałbym wyrazic szczególne podziękowanie oraz uznanie dla Pani dr Iwony Rzucidło za przeprowadzone szkolenie. Tematyka uzasadnień decyzji administracyjnych bardzo rzadko staje się przedmiotem odrębnych szkoleń, gdyż zazwyczaj umiejscawiana jest w ramach zajęć poswięcanych zasadom prawidłowemu formułowaniu decyzji administracyjnej. W następstwie tego umyka rola oraz znaczenie uzasadnienia decyzji administracyjnej. Tymczasem szkolenie Pani Iwony Rzucidło ukazalo w pelni szczególnie istotne funkcje, jakie wypełnia uzasadnienie decyzji administracyjnej. Szkolenie pozwolilo zapoznac się z różnymi technikami formułowania uzasadnień decyzji administracyjnych oraz dało mozliwość wypracowania sobie unikatowej metodologii ich pisania, mając na względzie, iż w obrocie prawnym mamy do czynienia z róznymi rodzajami decyzji administracyjnych (np. decyzje uznaniowe, decyzje związane, decyzje organu odwoławczego). Szkolenie szczególny akcent kladło na zrozumienie róznic zachodzących pomiędzy uzasadnieniem faktycznym i prawnym, wskazując jednoczesnie, iż te składniki uzasadnienia wielokrotnie przenikają się i trudno jest traktować jako byty samodzielne. Szczególnego podkreślenia wymaga, iz Pani dr Iwona Rzucidło, mająca niewątpliwie bogatą wiedzę teoretycznoprawną oraz doświadczenie sądowoadministracyjne umiejętnie łączy teorię z praktyką. Bardzo celnie ukazywała wady popełniane przez pracowników organów administracji przy pisaniu uzasadnień decyzji, wskazując jednocześnie środki zaradcze, które tych blędów pozwolą uniknąć. Szkolenie przeplatane bylo licznymi przykladami i nawiązaniami do orzecznictwa sądów administracyjnych. Pani dr Iwona Rzucidło wykazała się bardzo profesjonalnym podejsciem do przedmiotu szkolenia. Jej wywody odznaczały się erudycyjnym potraktowaniem tematyki szkolenia. Zauważalne było doskonale przygotowanie i głębokie przemyślenie systematyki szkolenia. Udział w szkoleniu bardzo wzbogaciło i poszerzyło wiedzę na temat uzasadnień decyzji administracyjnych. Pani dr Iwona Rzucidło w czasie szkolenia wykazywała się nadzwyczaj przyjazną i otwartą postawą wobec uczestników szkolenia, chętnie udzielając fachowych oraz wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania oraz poruszane problemy prawne. Warto dodać, iz Pani dr Iwona Rzucidło szkolenie prowadzila ładną i wartką polszczyzną co zachęcało słuchaczy do czynnego w nich uczestniczenia.”

D. K. Nowicki

„Zdecydowanie rekomendujemy mecenas Iwonę Rzucidło jako rzetelnego pełnomocnika w zakresie prowadzenia spraw kredytów frankowych. Pani mecenas Iwona Rzucidło reprezentowała nas w sądzie w sprawie kredytu frankowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, zarówno co do kontaktu z Panią mecenas, jak i poziomu merotyrycznego prowadzenia sprawy. Pani mecenas była zaangażowana w prowadzoną sprawę i udzielała nam niezbędnych wyjaśnień, gdy tego potrzebowaliśmy. Ponadto, była dobrze przygotowana do rozprawy i świetnie sobie podczas niej radziła, reagując na działania pełnomocnika banku. Na bieżąco informowała nas o postępach sprawy. Wiedza Pani mecenas o sprawach frankowych jest duża, co zdecydowanie pomogło w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy Panią mecenas Iwonę Rzucidło!”

A. i A. B.

wrzesień 2021 r.

„Pani Mecenas Iwona Rzucidło prowadziła naszą sprawę frankową. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, gdyż mec. I. Rzucidło to osoba skrupulatna, godna zaufania, mająca odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju spraw. Dzięki niej sąd wydał wyrok na naszą korzyść, zasądzając od banku wysokie kwoty na naszą rzecz. Pani Mecenas jest kulturalna i kontaktowa. Zależy jej na wygraniu sprawy. Pani Mecenas szuka różnych rozwiązań dla jak najlepszego zabezpieczenia interesu klientów. Proces był prowadzony sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Rekomendujemy Panią Mecenas Iwonę Rzucidło każdemu jako bardzo profesjonalnego radcę prawnego rzetelnie prowadzącego sprawy frankowe.”

E. i T. Z.

Warszawa, 2021 r.