Pozostała działalność naukowa

Uzasadnianie decyzji administracyjnych - szkolenie

Moja pozostała działalność naukowa to przede wszystkim udział w projektach badawczych i zagraniczne wyjazdy naukowe.

Uczestniczyłam w projektach badawczych:

Zob. Sądowe stosowanie prawa (w zakładce Działalność naukowa)

2012 r. – 2016 r. – „Uzasadnianie orzeczeń sądowych” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant” jako kierownik projektu badawczego prowadzonego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w związku z realizacją indywidualnego grantu badawczego pod opieką prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego

2014 r. – 2019 r. – „Potencjał argumentacji precedensowych w polskim porządku prawnym (ujęcie teoretyczno-porównawcze)” jako współpracownik w projekcie badawczym realizowanym jako grant Narodowego Centrum Nauki przyznany w konkursie Opus 6 pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego

Moje wyjazdy naukowe to m.in.:

marzec – maj 2018 r. – Yale Law School, Yale University, USA – pobyt badawczy poświęcony problematyce uzasadniania orzeczeń sądowych i relacji pomiędzy nauką prawa a sądownictwem (zwł. wykorzystania wypowiedzi przedstawicieli nauk prawnych przez sądy)

kwiecień 2016 r. – Instytut Maxa Plancka do spraw Porównawczego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, Hamburg, Niemcy – stypendium na realizację badań poświęconych paradygmatowi uzasadniania orzeczeń sądowych w sprawach z zakresu prawa prywatnego

2016 r. – Oxford University, UK – pobyt badawczy poświęcony problematyce rozumowania sędziowskiego; konsultacje naukowe m.in. z Timothym Endicottem   

2016 r. – University of Tampere, Finlandia – konsultacje naukowe z prof. Aulisem Aaarnio na temat rozumowania prawniczego oraz kontekstu odkrycia i uzasadnienia

2016 r. – University of Alicante, Hiszpania – pobyt badawczy poświęcony problematyce argumentacji prawniczej; konsultacje naukowe z prof. Manuelem Atienzą

marzec 2015 r. – European University Institute, Florencja, Włochy – pobyt badawczy poświęcony problematyce stylu uzasadniania orzeczeń sądowych; konsultacje naukowe z prof. Giovannim Sartorem

Skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe