Radca

Prawny

Iwona Rzucidło

Szkolę z uzasadniania decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz skutecznie uwalniam od kredytów frankowych.

Iwona Rzucidło - Radca Prawny, Mecenas | Warszawa
Iwona Rzucidło - Radca Prawny, Mecenas | Warszawa
Iwona Rzucidło - Kancelaria Prawna | Warszawa

Iwona Rzucidło

O mnie

Jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawnych.

Pracę praktyka łączę z powodzeniem z działalnością naukowo-dydaktyczną oraz szkoleniową, która wzbogaca mój warsztat prawniczy.

Iwona Rzucidło

Działalność naukowa

Działalność naukowa

Publikacje

Jestem autorką i redaktorką książek oraz artykułów naukowych na temat uzasadniania decyzji stosowania prawa, w tym orzeczeń sądowych. Coraz częściej piszę też o kredytach frankowych. Zobacz czy napisałam coś na interesujący Cię temat.

Działalność naukowa

Dydaktyka

Jestem adiunktem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Opiekuję się także Kołem Naukowym Teorii i Filozofii Prawa EWSPA. Prowadzę zajęcia ze wstępu do prawoznawstwa, metodologii nauk prawnych, a ze względu na doświadczenie zawodowe – z prawa cywilnego i postępowania cywilnego.

Działalność naukowa

Projekt "Sądowe stosowanie prawa"

Prowadzę projekt „Sądowe stosowanie prawa” (dawniej: Uzasadnienia decyzji stosowania prawa”, afiliowany przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pod opieką merytoryczną prof. Ewy Łętowskiej). Projekt ma wymiar naukowy i praktyczny.

Działalność naukowa

Pozostała działalność naukowa

Moja pozostała działalność naukowa to przede wszystkim udział w projektach badawczych i zagraniczne wyjazdy naukowe.

Iwona Rzucidło

Szkolenia

Szkolenia

Uzasadnienie orzeczeń sądowych

Szkolenie dla początkujących sędziów oraz asystentów sędziów, a także dla osób doświadczonych w uzasadnianiu, chcących udoskonalić swoje uzasadnienia.

Szkolenia

Uzasadnienie decyzji administracyjnych

Szkolenie dla początkujących pracowników organów administracji publicznej oraz dla doświadczonych chcących udoskonalić swoje uzasadnienia.

Iwona Rzucidło

Kancelaria prawna

Kancelaria prawna

Kredyty frankowe

Jestem radcą prawnym zajmującym się przede wszystkim sprawami tzw. kredytów frankowych i kredytów odnoszonych do innych walut obcych. Mam w tym spore doświadczenie…

Kancelaria prawna

Prawo administracyjne

Jako radca prawny prowadzę sprawy moich klientów przed organami administracji publicznej. Ponadto, szkolę pracowników organów administracyjnych…

Iwona Rzucidło

Publikacje

Uzasadnienie orzeczenia sądowego | Iwona Rzucidło

Publikacja przedstawia zagadnienie formułowania motywów stojących za decyzjami stosowania prawa przez sądy.

Czytaj dalej

Uzasadnienia decyzji stosowania prawa | Iwona Rzucidło

Książka zawiera zbiór artykułów omawiających różne aspekty problemu uzasadniania orzeczeń sądowych...

Czytaj dalej

Uzasadnienie orzeczenia sądowego | Iwona Rzucidło

Czy rozumiesz zdarzenia w toku postępowania sądowego? Czy potrafisz czytać orzeczenie?

Iwona Rzucidło - Radca Prawny | Warszawa - Projekt Sądowe stosowanie prawa
Odtwórz wideo

Zapewne na to pytanie większość z Was odpowie „nie” i nie ma w tym nic dziwnego – nie jest to łatwe.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom kredytobiorców frankowych, wyrównując ich szanse na bycie równorzędnym partnerem dyskursu procesowego w sprawie przeciwko bankowi, w szczególności rozumiejącym wydane w ich sprawie rozstrzygnięcie sądu, mecenas Iwona Rzucidło przygotowała podręcznik dla frankowiczów bazujący na jej autorskiej książce.

Skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe

Iwona Rzucidło

Opinie i rekomendacje

„Wieńczące wysiłki badawcze Autorki opracowanie dostarcza odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, a co więcej – porządkuje przedmiot badań i ukazuje istotę, złożoność i rozmaite niuanse zjawiska sporządzenia uzasadnienia sądowej decyzji stosowania prawa. Jego atrakcyjność dla czytelnika zwiększa skonfrontowanie przez Autorkę podejścia teoretycznego ze stanowiskiem judykatury (orzecznictwa sądowego). […] Mocną stroną publikacji jest jej związek z praktyką, w tym ukazanie różnych aspektów uzasadnienia jako elementu orzeczenia sądowego. Monografia […] powinna zatem stanowić cenne źródło wiedzy dla każdego, kto zajmuje się zagadnieniami sądowego stosowania prawa i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – tak od strony teoretycznej, jak i czysto praktycznej. […]
[M]uszę – po pierwsze – podkreślić wzorową metodologię wywodów. Wszystko ma w nich swoje właściwe miejsce, porządek i cel. Logika rozumowania Autorki wsparta została jednak także umiejętnością uchwycenia tego, co osobliwe i istotne dla rezultatu przeprowadzonych badań. W pracy możemy doszukać się wielu wątków oryginalnych, przedstawiających problem w nowym świetle.”

prof. dr. hab. Zbigniew Kmieciak (Uniwersytet Łódzki), sędzia NSA w stanie spoczynku

z recenzji monografii

„Autorka […] swobodnie i kompetentnie porusza się między różnymi dziedzinami prawa i strukturami sądownictwa w interesującym ją zakresie (tj. uzasadnień sądowych). W ten sposób mamy przed sobą oryginalną monografię, która wprost dotyczy ważnych (a czasem wręcz kluczowych) problemów i dylematów polskiego prawa, rozważanych na szerszym teoretycznym tle (nie zabrakło w pracy także kilku wątków prawnoporównawczych). Łącznie wszystko to powoduje, że opracowanie […] bezwzględnie powinno zostać opublikowane jako dzieło pionierskie, oryginalne, a w pewnych kwestiach wręcz przełomowe i wyznaczające nowe horyzonty badawcze.”

dr. hab. Mateusz Stępień, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

z recenzji monografii

„Autorka sprawnie łączy język potoczny z naukowym, przedmiotowy z podmiotowym, nie nadużywając niezbędnego przecież w takich razach, ale narzucającego pewną sztuczność, metajęzyka. No i zajmująco pisze o języku jako takim. Uderza bogactwo odwołań do literatury, w tym - co trzeba podkreślić, bo to nie tylko ubarwia tło, ale potęguje wartość poznawczą - do literatury obcej. Dzięki tym odwołaniom mamy okazję przyjrzeć się doświadczeniom innych systemów i kultur prawnych, kusząc się - wraz z Autorką - o wnioski prawnoporównawcze. Imponujący jest także materiał empiryczny, reprezentujący wszystkie uprawiane w Polsce procedury, rzetelnie zbadany i usystematyzowany, czasem nawet przytłaczający swą szczegółowością. Mówiąc najkrócej jak to możliwe; bolesna, zionąca, doskwierająca praktyce sądowej luka naukowa została wypełniona. Autorce chwała, sędziom lektura.”

Jacek Gudowski, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

z Przedmowy do monografii "Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa"

„Uczestnictwo w szkoleniu na temat uzasadnień orzeczeń sądowych prowadzonym przez dr Iwonę Rzucidło to jedna z najciekawszych przygód intelektualnych w moim życiu zawodowym. Warsztaty prowadzone przez Panią dr Iwonę Rzucidło nakierowały mnie na refleksję nad tym, do kogo w istocie wypowiedź sądu zawarta w uzasadnieniu orzeczenia jest adresowana. Pani dr Iwona Rzucidło jest prawdziwym pasjonatem zagadnień związanych z problematyką uzasadnień. Ta pasja i entuzjazm udziela się uczestnikom szkoleń. Ogromna przyjemność.”

Weronika Klawonn

Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, XVII Wydział Własności Intelektualnej

„Pani Iwona Rzucidło, doktor nauk prawnych - Radca prawny, w latach 2020 i 2021 prowadziła moją sprawę dot umowy o kredyt denominowany we frankach szwajcarskich. Jako pełnomocnik na bieżąco informowała mnie o podejmowanych działaniach wraz wyjaśnieniem zasadności podejmowanych kroków. Bezpośrednio przed moim osobistym udziałem w rozprawie udzieliła wyczerpujących wskazówek i koniecznych informacji co do meritum przyjętej linii argumentacji. W trakcie odbywającej się przed sądem rozprawy, argumentacja i wypowiedzi Pani mecenas Iwony Rzucidło miały charakter rzeczowy i dowodziły bardzo dobrego przygotowania do rozprawy oraz znajomości zagadnienia.”

Przemysław DudzikPrzemysław Dudzik

„[…] Szkolenie pozwoliło zapoznać się z różnymi technikami formułowania uzasadnień decyzji administracyjnych oraz dało możliwość wypracowania sobie unikatowej metodologii ich pisania. […] Pani dr Iwona Rzucidło, mająca niewątpliwie bogatą wiedzę teoretycznoprawną oraz doświadczenie sądowoadministracyjne umiejętnie łączy teorię z praktyką. […] Szkolenie przeplatane było licznymi przykładami i nawiązaniami do orzecznictwa sądów administracyjnych. Pani dr Iwona Rzucidło wykazała się bardzo profesjonalnym podejściem do przedmiotu szkolenia. Jej wywody odznaczały się erudycyjnym potraktowaniem tematyki szkolenia. Zauważalne było doskonale przygotowanie i głębokie przemyślenie systematyki szkolenia. […] Pani dr Iwona Rzucidło w czasie szkolenia wykazywała się nadzwyczaj przyjazną i otwartą postawą wobec uczestników szkolenia, chętnie udzielając fachowych oraz wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania oraz poruszane problemy prawne. […]”

D. K. Nowicki

„Zdecydowanie rekomendujemy mecenas Iwonę Rzucidło jako rzetelnego pełnomocnika w zakresie prowadzenia spraw kredytów frankowych. Pani mecenas Iwona Rzucidło reprezentowała nas w sądzie w sprawie kredytu frankowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, zarówno co do kontaktu z Panią mecenas, jak i poziomu merotyrycznego prowadzenia sprawy. Pani mecenas była zaangażowana w prowadzoną sprawę i udzielała nam niezbędnych wyjaśnień, gdy tego potrzebowaliśmy. Ponadto, była dobrze przygotowana do rozprawy i świetnie sobie podczas niej radziła, reagując na działania pełnomocnika banku. Na bieżąco informowała nas o postępach sprawy. Wiedza Pani mecenas o sprawach frankowych jest duża, co zdecydowanie pomogło w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy Panią mecenas Iwonę Rzucidło!”

Anna i Andrzej Burkiewiczowie

Augustów, 16 września 2021 r.

„Pani Mecenas Iwona Rzucidło prowadziła naszą sprawę frankową. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, gdyż mec. I. Rzucidło to osoba skrupulatna, godna zaufania, mająca odpowiednią wiedzę i umiejętności do prowadzenia tego rodzaju spraw. Dzięki niej sąd wydał wyrok na naszą korzyść, zasądzając od banku wysokie kwoty na naszą rzecz. Pani Mecenas jest kulturalna i kontaktowa. Zależy jej na wygraniu sprawy. Pani Mecenas szuka różnych rozwiązań dla jak najlepszego zabezpieczenia interesu klientów. Proces był prowadzony sprawnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Rekomendujemy Panią Mecenas Iwonę Rzucidło każdemu jako bardzo profesjonalnego radcę prawnego rzetelnie prowadzącego sprawy frankowe.”

Eliza i Tomasz Zwolińscy

Warszawa, wrzesień 2021 r.

Iwona Rzucidło

Blog

Zapraszam do lektury wpisów na moim blogu…

Uzasadnienie to wielowymiarowy fenomen i niezwykłe narzędzie w rękach autora. Należy tylko poznać jego potencjał i nauczyć się je odpowiednio wykorzystywać.

Iwona Rzucidło