Publikacje

Jestem autorką i redaktorką książek oraz autorką artykułów naukowych na temat uzasadniania decyzji stosowania prawa, w tym orzeczeń sądowych, procesu stosowania prawa i argumentacji prawniczej. Przygotowuję aktualnie dwie ważne dla praktyki uzasadniania książki. Coraz częściej piszę też o kredytach frankowych. Zobacz czy napisałam coś na interesujący Cię temat.

Iwona Rzucidło

Uzasadnienia decyzji stosowania prawa

Iwona Rzucidło - Uzasadnienia decyzji stosowania prawa

Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015, Wolters Kluwer.

Książka zawiera zbiór artykułów omawiających różne aspekty problemu uzasadniania orzeczeń sądowych (orzeczeń sądów i aktów administracyjnych), a także wynik tego procesu – samo uzasadnienie. Zebrane w książce artykuły dotyczą różnych dziedzin omawianego problemu, w którym jest on traktowany zarówno z perspektywy teorii prawa, dogmatyki prawniczej, jak i obserwacji interdyscyplinarnych (językoznawstwo, psychologia, socjologia). W ich skład wchodzi nie tylko praktyka sądów krajowych, ale także instytucji międzynarodowych (m.in. TSUE, ETPCz itp.) oraz sądownictwa innych państw (francuskiego, niemieckiego i amerykańskiego). Książka została wydana w ramach projektu badawczego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stanowi pierwszą wnikliwą i kompleksową analizę problemu uzasadniania w polskiej doktrynie prawnej – ustrukturyzowania dotychczasowego rozproszonego dyskursu i otwarcia przestrzeni do dalszych badań.

Iwona Rzucidło

Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie naukowe […]

Iwona Rzucidło - Uzasadnienie orzeczenia sądowego

Publikacja przedstawia zagadnienie formułowania motywów stojących za decyzjami stosowania prawa przez sądy. Ukazano w niej uzasadnienie sądowe oraz zjawisko uzasadniania w procesie stosowania prawa. Problematykę tę omówiono, łącząc dwie perspektywy – naukową (w szczególności teorii prawa) i sądową (orzecznictwa sądowego w zakresie uzasadnień orzeczeń). Przedstawiono kompleksową teoretyczną koncepcję uzasadnień oraz to, jak poszczególne aspekty tego zagadnienia są postrzegane w judykaturze: w jaki sposób sądy rozumieją uzasadnienie, czy występują rozbieżności, na jakie elementy uzasadnienia sądy kładą szczególny nacisk. Na tej podstawie sformułowano diagnozę sądowego i naukowego sposobu postrzegania tej kwestii oraz wskazano konsekwencje z niego wynikające – dla samych sądów, stron postępowania, przedstawicieli zawodów prawniczych i budowania kultury prawnej, ale także dla nauki prawa i innych nauk.

Skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe