Uzasadnienie decyzji administracyjnych

Uzasadnianie decyzji administracyjnych - szkolenie

W skrócie:

Dzięki temu szkoleniu:

 • poznasz techniki optymalizacji tworzenia uzasadnienia decyzji administracyjnej (każdy etap pracy nad uzasadnieniem będzie łatwiejszy),
 • zmniejszysz objętość swoich uzasadnień,
 • wyeliminujesz możliwe błędy i deficyty uzasadnień.

Dla kogo:

Dla początkujących pracowników organów administracji publicznej oraz dla doświadczonych chcących udoskonalić swoje uzasadnienia.

Szerzej:

Obowiązek uzasadnienia decyzji administracyjnej jest jednym z trudniejszych zadań pracowników organów administracji. Nie ma tego w programie edukacji uniwersyteckiej ani właściwie żadnym kompleksowym źródle wiedzy na ten temat. Tymczasem decyzje administracyjne wydaje bardzo wiele organów administracji publicznej oraz podmiotów nie będących typowymi organami administracyjnymi, a zobowiązanych do tego na mocy szczegółowych regulacji.

Uzasadnienie jest tu nie tylko dodatkowym dokumentem, bez większego znaczenia, lecz stanowi w większości obligatoryjny element decyzji, istotne jej wyjaśnienie, a niekiedy nawet uzupełnienie treści decyzji administracyjnej, służącej sądowi administracyjnemu do oceny zgodności z prawem postępowania administracyjnego.

Uzasadnianie wymaga wiedzy i kompetencji z zakresu językoznawstwa, retoryki, psychologii itp., co czyni je czynnością wysoce złożoną. Sprawy nie ułatwia to, że sporządzenie uzasadnienia to istotny, ale tylko jeden z wielu obowiązków pracowników organu. Każde sporządzenie uzasadnienie jest więc próbą szukania balansu pomiędzy zasobami (czasem, umiejętnościami itp.) a proceduralną koniecznością sporządzenia uzasadnienia jako elementu decyzji administracyjnej.

Korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się z różnymi obszarami, w jakich funkcjonuje uzasadnienie decyzji administracyjnej (proceduralnym, językowym, psychologicznym, kulturowym itd.) oraz usystematyzować tę wiedzę.

Uczestnicy poznają także aktualny stan prawny w zakresie procedury sporządzania uzasadnienia i jego interpretację przez sądy administracyjne. Podczas szkolenia zostanie zwrócona uwaga na te deficyty uzasadnienia decyzji administracyjnej, które skutkują jej uchyleniem przez organ lub sąd.

Ważnym elementem szkolenia będzie zwrócenie uwagi na błędy popełniane przy konstruowaniu uzasadnień, co pozwoli na rozwinięcie pożądanych praktyk w tym zakresie.

Uczestnicy poznają techniki optymalizujące uzasadnienia decyzji administracyjnych tego organu administracji publicznej, dla którego organizowane jest konkretne szkolenie. Będzie to dotyczyło także zmniejszenia objętości uzasadnień, na którą często narzekają przecież sami autorzy uzasadnień, organy kontrolujące decyzje, sąd administracyjny czy uczestnicy postępowań.

Najmniejszą możliwą korzyścią, jaką można wynieść ze szkolenia, jest zestaw złotych wskazówek uzasadniania – sposoby eliminowania błędów uzasadnień, optymalizacji pracy nad uzasadnieniem, zaprezentowanych w taki sposób, że które każdy uczestnik będzie umiał je zastosować.

Na szkoleniu dążymy jednak do maksymalizacji jego wyników – pozwala to uczestnikom tworzyć coraz doskonalsze uzasadnienia i to na wielu poziomach (proceduralnym, argumentacyjnym, językowym, stylistycznym, komunikacyjnym itd.).

Uczestnicy moich szkoleń zyskują większą swobodę i pewność co do dokonywanych działań w uzasadnianiu decyzji. Mają więcej czasu na inne obowiązki zawodowe, częściej awansują z powodu podniesienia jakości ich pracy. Piszą zwięźle i klarownie. Nie są zestresowani uzasadnianiem tak bardzo jak przed szkoleniem. Niektórzy mówią, że uzasadnianie stało się dla nich prawdziwą, dającą satysfakcję przyjemnością.

Ci zaś, którzy nie zdecydowali się na moje szkolenia nadal męczą się z uzasadnianiem, traktując je często jak przykry obowiązek…

Program szkolenia

Zawsze personalizuję szkolenia – dostosowuję treść do potrzeb odbiorców. Pracujemy na przykładach konkretnych decyzji wydawanych przez dany organ. Podczas szkolenia formułuję uwagi pod kątem sytuacji rozstrzygania sprawy przez dany organ administracyjny. Szkolenie łączy przekazanie wiedzy teoretycznej z praktyką, podczas której uczestnicy ćwiczą swój warsztat uzasadniania. Dlatego moje szkolenia nie są nudnym ogólnym wykładem na dany temat, lecz zawierają wiedzę potrzebną konkretnym odbiorcom.

Przykładowy program szkolenia:

 • wprowadzenie, pojęcie, istota, rodzaje i wielowymiarowość uzasadnienia decyzji administracyjnej
 • aktualny stan prawny w zakresie sporządzania uzasadnień i wadliwość uzasadnienia skutkująca uchyleniem decyzji
 • budowa uzasadnienia decyzji
 • funkcje i odbiorcy uzasadnień sądowych
 • styl uzasadnienia
 • błędy popełniane przy sporządzaniu uzasadnienia sądowego i możliwość stworzenia wzoru prawidłowego uzasadnienia sądowego, optymalizacja każdego etapu pracy nad uzasadnieniem
 • uzasadnienia różnego typu (decyzji kasatoryjnej, decyzji utrzymującej w mocy, decyzji stosującej zwroty niedookreślone, decyzji stosującej uznanie administracyjne itd.)
 • podsumowanie i odpowiedzi na pytania

Program szkolenia można modyfikować w zależności od potrzeb jego uczestników. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia skupiającego się na wybranych aspektach uzasadniania, np. poprawności językowej i zwiększeniu komunikacyjności uzasadnień w ramach przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu uczestników postępowania niereprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników.

Prowadzę szkolenia online i w formule tradycyjnej sali szkoleniowej. Czas trwania szkolenia i program są zawsze dopasowane indywidualnie do potrzeb uczestników szkolenia. Pracujemy na decyzjach wydawanych przez dany organ, którego pracownicy uczestnicą w szkoleniu i pod tym kątem zaprojektowane jest całe szkolenie.

Co pozwala mi szkolić z uzasadniania decyzji administracyjnych?

Przez kilka lat pracowałam w NSA, gdzie uczestniczyłam w ocenie przez sąd setek, jeśli nie tysięcy decyzji administracyjnych. Jestem radcą prawnym zajmującym się m.in. sprawami administracyjnymi, więc kwestię uzasadnień decyzji znam także z tej strony, kwestionując decyzję wydaną względem mojego klienta (krytyczna analiza uzasadnień w postępowaniu odwoławczym). Od 2010 roku zajmuję się problematyką uzasadniania decyzji stosowania prawa także naukowo: prowadząc badania naukowe w Polsce i na świecie w ramach prestiżowych grantów i projektów badawczych. Byłam redaktorem pracy Uzasadnienia decyzji stosowania prawa (red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski) wydanej w 2015 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer – która jest uznawana za pozycję pionierską i nowatorską na polskim rynku prawniczym w tej dziedzinie. Jestem autorką monografii naukowej Uzasadnienie orzeczenia sądowego. Ujęcie teoretyczne a poglądy orzecznictwa wydanej w 2020 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer, która kompleksowo prezentuje moją wielowymiarową koncepcję postrzegania uzasadnień sądowych, mających przecież wiele wspólnego z uzasadnieniami decyzji administracyjnych. Obok bycia doktorem nauk prawnych specjalizującym się w uzasadnianiu zrobiłam także studia LL.M. z zakresu argumentacji prawniczej na Uniwersytecie w Alicante i Uniwersytecie w Palermo. Od lat szkolę z uzasadniania pracowników organów administracji publicznej, sędziów, asystentów sędziów. Posiadam więc wiedzę, umiejętności i doświadczenie z zakresu uzasadniania i z zakresu prawa administracyjnego, doskonale rozumiejąc pracę uczestników moich szkoleń. Dla nieustannego doskonalenia swojego warsztatu trenera szkoliłam się z prowadzenia efektywnych szkoleń. Jest to też mój naturalny talent, który realizuję dodatkowo w ramach zajęć dydaktycznych dla studentów Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Jestem pewna, że nie masz wątpliwości co do tego, iż warto wziąć udział w prowadzonym przeze mnie szkoleniu.

Jeśli chcesz położyć kres zmaganiu się z uzasadnianiem decyzji administracyjnych i poczuć się w pisaniu uzasadnień swobodnie, skontaktuj się ze mną.

Skontaktuj się ze mną poprzez media społecznościowe